Jan Koller: Zoznam rozkradnutých podnikov po roku 1989

1. TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.
– Spojené sklárne v Lednických Rovniach
– Stredoslovenské sklárne v Poltári
– Slovenské závody technického skla v Bratislave
– Skloplast v Trnave
– Skloobal v Nemšovej
2. SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
– Závody MDŽ v Bratislave
– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
– Tatraľan v Kežmarku
– Ľanárske a konopné závody v Holíči
– Lykové textilné závody v Revúcej
– Slovena v Žiline
– Merina v Trenčíne
– Poľana v Lučenci
– Tatrasvit vo Svite
– Slovenska v Banskej Bystrici
– Pleta v Banskej Štiavnici
– Trikota vo Vrbovom
– Odevné závody v Trenčíne
– Makyta v Púchove
– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
– Zornica v Bánovciach nad Bebravou


3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
– Bukóza vo Vranove nad Topľou
– Grafobal v Skalici
– Harmanecké papierne v Harmanci
– Chemicelulóza v Žiline
– Turčianske celulózky a papierne v Martine
– Slavošovské papierne v Slavošovciach
– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
– Drevokup v Ružomberku
– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku
4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.
– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
– Matador v Bratislave
– Benzinol v Bratislave
– Chemika v Bratislave
– Petrochémia v Dubovej
– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
– Chemolak Smolenice
– Považské chemické závody v Žiline
– Slovenské lučobné závody v Hnúšti
– Duslo Šala
– Chemko strážske
– Fosfa Poštorná
– Chemlon v Humennom
– Chemosvit vo Svite
– Slovenský hodváb v Senici
– Gumárne 1. mája v Púchove
– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
– Plastika v Nitre
5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.
6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
– ZTS Martin n.p.
– ZTS Detva n.p.
– ZTS v Dubnici nad Váhom
– ZTS v Košiciach n.p.
– ZTS Bratislava
– ZTS v Komárne
– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
– Martimex v Martine
– ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
– ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
– ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
– ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
– ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
– ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
– ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici
7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.
8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.
– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.
9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.
10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
– Bučina Zvolen
– Drevina Turany
– Drevoindustria Žilina
– Smrečina banská Bystrica
– Preglejka Žarnovica
– Piloimpregna Košice
– Mier Topoľčany
– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
– Tatra nábytok Pravenec
– Nový domov v Spišskej Novej Vsi
11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave
v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
– Koncern Elektrárne Nováky
– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
– Elektrovod v Bratislave
12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.
13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.
14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
– v Hačave
– v Jelšave
– v Lovinobani
– v Košiciach
– v Lubeníku
– v Banskej Belej
– v Kalinove
– v Kunovej Teplici
15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.
V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.
16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.
počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave
17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
– Slovlik v Trenčíne
– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
– Frukona v Prešove
– Slovenské škrobárne v Trnave
– Mraziarne v Bratislave


18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
– závod Liečebných rastlín v Malackách
19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.
– Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
– Azbestocementové závody Nitra
– Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
– Cementáreň Lietavská Lúčka
– Ladecká cementáreň Ladce
– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
– Cementáreň Bystré v Bystrom
– Stupavská cementáreň Stupava
20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
– CALEX Zlaté Moravce
– Elektrosvit Nové Zámky
– Kovosmalt Fiľakovo
– Slovenská armatúrka Myjava
– Srojsmalt Medzev
– Strojsmalt Pohorelá
– Tatramat Poprad
– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
21. Strojstav – n.p. v Bratislave.
– závod v Bernolákove
– závod v Novom Meste nad Váhom
– závod v Záhorskej Vsi
– závod v Sečovciach
– závod v Šahách
– závod v Prešove
– závod v Senci
– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.
Po roku 1989, boli všetky priemyselné podniky zničené, rozkradnuté alebo predané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *