Demonstrace za platy v restauraci Řízkárna.

Tuto odměnu za práci jim dluží majitel restaurace Vladimír Krulec. Ten je ve shodě s výpovědí většiny jeho bývalých zaměstnanců známý nedůstojným zacházením s pracovníky a podvodnými triky.

Scénář, na základě kterého své zaměstnance okrádal, vypadal vždy podobně. Prostřednictvím inzerátů se k němu dostali noví pracovníci. Ti museli vždy od Krulce snášet jeho křik, vulgární urážky a dokonce i vyhrožování. Zároveň se pracovalo ve vyčerpávajících, nedůstojných podmínkách. Někdy i v patnáctihodinových směnách. Pracovalo se také pod neustálým kamerovým dohledem, a to i v místech určených k převlékání. Když však za svoji práci požadovali zaměstnanci odměnu, vždy byl nějaký problém. Krulec mlžil, nevěnoval jim pozornost, nebo na ně začal dokonce pokřikovat a odvádět od tématu pozornost na naprosté maličkosti, údajné „chyby“ zaměstnanců. Většina vykořisťovaných a trvale okrádaných pracovníků logicky přestala práci vykonávat (nebo rovnou odešla). Tím pádem dostali výpověď, peněz za práci se však již nedočkali. Takovouto výpověď podalo cca 20 zaměstnanců, někteří z nich se sobotní demonstrace zúčastnili a část z nich na ní hovořila přímo k demonstrantům.

Krulec, který své praktiky používá pravděpodobně již od roku 2012, tak dluží svým bývalým zaměstnancům nejméně několik desítek tisíc Kč. Toto všechno bylo v souhrnu důvodem, proč organizace Pražská solidární síť (SOL!S) a Mostecká solidární síť (MSS) uspořádaly tuto demonstraci. Účastnili se jí i zástupci našeho Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ). Už na začátku je třeba říci, že tato akce (i celá kampaň) je narozdíl od mnoha podobných (podobných zejména organizačním zázemím a způsobem prezentace) aktivit hodnotnější v tom smyslu, že je bezprostředně spojena s bojem pracujících proti majitelům kapitálu. Kromě toho ji provázela i úspěšná výlepová a informační kampaň, která byla sama o sobě, jak jsme mohli na vlastní uši na akci slyšet, příčinou účasti některých lidí z „venku“ (tedy lidí mimo bezprostřední okolí pořadatelských subjektů).

Ovšem celkovému smyslu a vyznění celé kampaně lze něco vytknout, k tomu se však teprve dostaneme. Samotná demonstrace byla uskutečněna formou pochodu. Nejprve se odehrály úvodní projevy, pak se vyrazilo. Šlo se od zastávky metra Anděl až k Řízkárně. Lidí se shromáždilo zhruba 50 –70, což není vzhledem k značně lokálnímu charakteru tématu špatné. Pochod provázelo skandování hesel jako „Za práci se platí!“, nebo „Nejsme stroje, ani lidské zdroje!“. Skandovalo se hlasitě a často, účastníci očividně měli o akci zájem a forma je zaujala. Když jsme se značně přiblížili k restauraci, narazili jsme na pečlivě rozvěšené letáky s nadpisem Vzkaz všem marxistickým anarchistům a Kropotkinovým dětem. Majitel Řízkárny Krulec zde líčil celou akci jako nějakou manipulaci znuděných mládežníků, kteří se chtějí zviditelnit a využívají k tomu údajně podporu podnikatelské konkurence (což je opravdu představa, které nemůže sám věřit…).

S organizátory akce již měl dříve Krulec co dočinění, tudíž znal jejich argumenty a důvody akce. Přesto v tomto „dopise“ neřekl nic (ani se nenamáhal lhát), co by vyvracelo obvinění vůči němu. Jen vše proložil drzou poznámkou o „nepracujících lenoších“. Jde o typický arogantní výkřik člověka, který díky dřině jiných žije přepychový a privilegovaný život. A nejen to; lidem, na kterých parazituje, nevyplatí ani to nutné minimum, které kapitalista přenechává pracujícím ze svého bohatství. A když se bouří, nazve je „nepracujícími lenochy“. Buržoazní morálka se nezapře.

Když jsme dorazili k Řízkárně, došlo ke gestu, při kterém byl Krulec vyzván, aby opustil budovu a hovořil osobně se svými zaměstnanci a organizátory akce. Již dříve mluvila o svých „zážitcích“ v Řízkárně bývalá zaměstnankyně Gabriela. Nyní se o své zkušenosti podělili i jiní. Po další chvíli otálení se uskutečnila již několikrát (zhruba v posledních dvou měsících) opakovaná akce. Demonstrace se doslova přesunula dovnitř restaurace. Dožadovali jsme se přítomnosti Krulce, ale bylo nám řečeno, že zde není. Později jsme se dozvěděli, že nás sleduje skrze kameru v objektu. V prostorách restaurace jsme chvíli pokračovali ve skandování, ale většinou jsme v klidu vyčkávali. Na naši přítomnost se příliš netvářili jediní dva hosté v celé Řízkárně. Když jsme jim řekli, proč tu jsme, moc je to nezajímalo. Vzhledem k tomu, že zde ale pokrm s názvem „Dělnický burger“ stál 150 Kč (nechci si domýšlet, kolik by zde stál burger King), umíme si představit, z jaké sociální skupiny asi přítomní hosté pocházeli… Každopádně se slova znovu ujali řečníci. Upozornili, že nechceme způsobit potíže současným zaměstnancům, že bojujeme i za ně. Také zopakovali, že těmito akcemi způsobujeme finanční potíže podniku. Takže je částečně i v Krulcově zájmu, aby nás aspoň vyslechl a začal s námi jednat.

Zástupci SMKČ museli z časových důvodů akci po nějaké době opustit. Na naší cestě jsme potkali skupinu policistů, kteří mířili směrem k Řízkárně… Další osudy demonstrantů jsme vyčetli až z režimních médií. Skupina v restauraci zopakovala taktiku, při které si objednal každý pouze minerálku a držel místa potencionálním zákazníkům.

Krulec ve svém „dopise“ mimo jiné uvedl, že plánuje se svými právníky nějakým způsobem z organizátorů těchto aktivit dostat „odškodné“ za způsobené finanční ztráty. Holt v kapitalismu si jedna třída může spravedlnost zaplatit, i kdyby nebyla v právu. Ale druhá třída, třída zaměstnanců, a to se týká i okradených zaměstnanců V. Krulce, ta se ke spravedlnosti může dostat jen vlastní aktivitou a sebeorganizací. Zde se dostáváme k jednoznačné a bezprostředně třídní dimenzi celého tématu, již zde nemůžeme zcela popsat. Proto připravíme článek, kterým se pokusíme na tomto případu třídního boje ve zkratce vysvětlit, jak se třídní boj v každodenním životě lidí projevuje a jak ho můžeme v jeho nižších fázích vést tak, aby se ubíral v náš prospěch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *